Somogyi bábtáncoltató betlehemes közösségfejlesztés – sajtóközlemény –

A Marcali Múzeum és partnerei, Balatonberény, Hollád, Kéthely és Vörs települések lakói a 2022-es évben sikeresen együttműködtek a „Somogyi bábtáncoltató betlehemes közösségépítés” című projektben. A 2022-es felvezető évben elért eredményekre támaszkodva, azokat új elemekkel bővítve egy különleges népszokást, a bábtáncoltató betlehemezést helyezzük középpontba 2023 őszétől kezdődően egészen karácsonyig. A Somogyi bábtáncoltató betlehemes közösségfejlesztés című projekt három fő eleme a következő:

1. Élményszerű tanulás – A múzeumpedagógiai foglalkozások tapasztalataira építve megtervezünk és kialakítunk egy mobil interaktív játékteret, amelynek rendeltetése, hogy a téli ünnepkör hagyományait, különösen a bábtáncoltató betlehemezés hagyományát, gyermekek számára játékos formában, aktív cselekvésükre számítva reprezentálja.

2. Partnerség és hálózatosodás – A partnertelepülések betlehemes csoportjait összefogva betlehemes bemutatókat és találkozót szervezünk, amelyeken a működő vörsi, holládi, kéthelyi, balatonberényi és marcali betlehemes csoportok más-más településen fognak bemutatkozni a környékbeli hagyományőrző csoportokkal közösen. A programelem kiemelt helyszíne a Marcali Múzeum lesz, amely bábtáncoltató betlehemes kutatóközpontként jelentős tudományos bázis. Nemzetközi betlehemes találkozót szervezünk Marcaliban és Vörsön, amelyre vidékünk bábos betlehemes csoportjai mellett külföldi betlehemes csoportokat is meghívunk.

3. Rendezvények – Új programelemként felhívást teszünk közzé a Balaton térségében egy művészeti alkotói pályázatra, amelyben népművészeti alkotók munkáit várjuk. Az alkotópályázat témája Jézus születésének története, a betlehemes hagyományok megörökítése lesz. A beérkezett alkotásokból 2023 adventjén időszaki kiállítást hozunk létre a Marcali Múzeumban. A projekt többi megvalósítási helyszínén (Holládon, Vörsön, Kéthelyen, Balatonberényben), tematikailag kapcsolódó kulturális rendezvényeket, a téli ünnepkör szokásait megjelenítő időszaki kiállításokat és egyéb adventi rendezvényeket szervezünk. Környékünk hagyományait Veszprémben is bemutatjuk.