Projekt bemutatása

SOMOGYI BÁBTÁNCOLTATÓ BETLEHEMES KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS OC-MUV/3-2021/641513

A projekt címe: SOMOGYI BÁBTÁNCOLTATÓ BETLEHEMES KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

A projekt azonosító száma: OC-MUV/3-2021/641513

 Kedvezményezett: Marcali Múzeum

Szerződött támogatás összege: 12  003 700 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt megvalósítási időtartama: 2022.03.01.-2022.12.31.

A projekt tartalmának és céljának bemutatása:

Somogy megye északnyugati részén található a magyar nyelvterület legnagyobb bábtáncoltató betlehemes vidéke, ahol ez a hagyomány mai is elevenen él. A téli ünnepkörhöz tartozó népszokás erős közösségépítő hatással rendelkezett egykor, és ma is több település felnőtt lakossága élteti ezt.

A térség élő betlehemes örökségére építkezve célunk egy olyan kétéves programsorozat kialakítása, amely

– a magas kultúra eszközeivel népszerűsíti és hozzájárul a térségi hagyományok bemutatásához és vonzerejéhez,

– helyi együttműködéseken és a civil bevonáson keresztül modern formában adja vissza és gondozza a helyben élők saját kulturális örökségét,

– partnerségre épül és megtalálja azokat a kapcsolódási pontokat az EKF programterületen belül, amelyek a hagyomány és kultúra együttélését szolgálhatják,

– mindez együttesen hozzájárul ahhoz, hogy kulturálisan dinamizáljon egy olyan balatoni mikrotérséget, amely számos társadalmi és gazdasági kihívással küzd. Az elmúlt másfél év pandémiás körülményei a közösségek életét, működését megnehezítették, ellehetetlenítették, ezért kiemelten fontos az egyes lokális közösségek kohéziójának megerősítése a helyi hagyományok átörökítésével.

 

A projekt elemei:

A programsorozat három pilléren nyugszik.

1. Helyi hagyományok átörökítése: az „edutainment” elemeivel. Cél: a partnertelepülések oktatási-nevelési, kulturális intézményeinek és a civil társadalom szereplőinek bevonásával a helyi hagyományok visszatanítása, az innovatív múzeumpedagógia eszközeivel. A hagyományátadás módszertanának kidolgozása partnerségben az EKF-programterületen dolgozó szakemberek bevonásával valósítjuk meg. Múzeumi műtárgyakról másolatokat készíttetünk. Ismeretterjesztő és tudományos alkalmakat szervezünk.

2. Partnerség és hálózatosodás: Az EKF-programterületen a szellemi hagyományokat éltető szervezetekkel és intézményekkel, értékőr hálózatokkal szakmai tapasztalatcseréket folytatunk. A kölcsönös tanulás biztosítása a 2023-as együttműködések megalapozása.

3. Programok a téli ünnepkörben: a vörsi betlehem vonzerejére építve teremtődik meg a projekt kulturális- művészeti platformja. A térségi betlehemes csoportok, valamint az EKF-hálózatunkban együttműködők bemutatkozási lehetőségének megteremtése, és az öt településen látogatókat vonzó kulturális események (intézményi, közösségi) megvalósítása. A kapcsolódási pontot minden esetben a téli ünnepkör jelenti, szerves összefüggésben a betlehemes hagyományokkal. Mindez összeköthető olyan térségi hagyomány-elemekkel, amelyek a fenntarthatóság modernkori kihívásaival is összhangba hozhatók.

 

  1. Helyi hagyományok átörökítése

Múzeumpedagógiai foglalkozássorozat oktatási-nevelési intézményekben 2022.05-12. hónapokban, múzeumpedagógus és hagyományőrző egyesületek bevonásával betlehemezés témakörben (15 alkalom 5 településen)

Műtárgymásolatok készíttetése 2022.03-10. hónapokban a foglalkozásokhoz kapcsolódóan.

Ismeretterjesztő alkalmak 2022.10-12. hónapokban (5 alkalom 5 településen)

  1. Partnerség

Szakmai fórum 4 alkalommal 2022.06-11. hónapokban partner szervezetekkel

  1. Programok

2022.11-12. hónapokban

6 db rendezvény 5 településen (népzene, pásztorjáték) témában művészeti szakértő bevonásával

 

A fejlesztés várható eredményei:

Bemutatott kezdeményezésünk több ponton is szervesen támaszkodik a VEB 2023 projekt pályázati anyagában megfogalmazott célokra. Az EKF- menedzsmentjével folyamatosan egyeztetve, a helyi szakmai szereplők tudására építve dolgoztuk ki a projekttervet.

Megvalósuló rendezvényeink és szakmai programjaink dinamizálni képesek a dél-nyugat balatoni térség társadalmát és kulturális életét, ezzel növelik a versenyképességet. Betlehemes hagyományaink olyan lokális és regionális, sőt nemzetközi értékeket képviselnek, amelyek pozitív társadalmi hatásokat indítanak el, a kultúrán keresztül erősítik a helyi és a regionális közösségeket, a közös kulturális identitástudatot. Ezt a helyi kulturális örökséget modern edukációs szemlélettel közvetítjük a különböző célcsoportjaink felé, és egyúttal örökségvédelmi feladatokat is végrehajtunk projektünk keretében.  Programjaink jelentős része a turisztikai szezonokon túlmutató kínálatot jelent, hiszen az őszi-téli időszakban valósulnak meg, így hozzájárulunk a vidéki életminőség javításához is ingyenes programjainkkal.

A projektünk minden eredménye a támogatási időszakot követően is fenntartható lesz.